Protonové centrum Praha

V prosinci roku 2012 bylo v Praze otevřeno jedno z nejlepších protonových center v Evropě, které je umístěno v areálu Fakultní nemocnice na Bulovce (Protonové centrum Bulovka) a disponuje vlastním parkovištěm pro klienty.

Jedná se o unikátní soukromou kliniku svého druhu ve střední a východní Evropě, vybavenou nejmodernější technologií, která je na světě momentálně dostupná.

Čeští pacienti indikovaní k léčbě rakoviny protonem museli do této doby dojíždět na léčbu do Německa , nejčastěji do protonového centra Mnichov.

Projekt vybudovat v srdci Evropy moderní protonové centrum začal vznikat od r. 1999. V roce 2004 konečně dostal  nální podobu a mohly začít konkrétní přípravy a plánování. V květnu 2009 se zahájila hrubá stavba, která byla o rok později úspěšně dokončena. O další rok později se instaloval první cyklotron a první pacienti byli ošetřeni v prosinci 2012. V dalších měsících následovalo zprovoznění dalších ošetřoven.

Protonové centrum Praha může léčit až 2500 pacientů ročně a to 6 dní v týdnu v dvousměnném provozu.

Jedná se o pracoviště, které používá nejmodernější metodu léčby rakoviny, které dokáže pacienty vracet zpět do jejich běžného života a to velmi rychle a hlavně bez dalšího zdlouhavého léčení vedlejších účinků klasického ozařování.

Centrum pro léčbu onkologických nádorů je vybaveno špičkovou diagnostickou technikou – nejmodernějšími a nejcitlivějšími přístroji, které jsou ve světě k dispozici. Pod jednou střechou lze provést vyšetření CT / počítačová tomogra e/ , MR / magnetická rezonance/ a PET/CT / duální vyšetření pozitronové emisní tomogra e a počítačové tomogra e/.

V současné době je protonová terapie jednou z nejperspektivnějších metod léčby onkologických onemocnění, která přináší klientům mnoho výhod a hlavně šetří jejich zdraví. Léčení pacientů je ambulantní, bezbolestné a díky vysoce přesné metodě protonového záření, které působí hlavně v místě nádoru, nejsou poškozeny zdravé tkáně.

Na podporu nového protonového centra vznikl Nadační fond pro pro protonovou terapii, jehož záměrem je informovat laickou i odbornou veřejnost o výhodách léčby protonové terapie.

Tuzemská největší zdravotní pojišťovna VZP zatím proplatila několika desítkám pacientů léčbu protonem, ale prozatím jsou se schválením léčby průtahy a pojišťovna se hájí tím, že cena za léčbu protonem je dražší, než konvenční radiace fotony. Bohužel se prozatím neberou v úvahu aspekty, že pacient má jen minimální vedlejší účinky na rozdíl od standardního x záření, které se používá.

Pacientova léčba je tak zkrácena na minimum a nemusí se dlouhé měsíce (není vyjjímka i doživotně) léčit na vedlejší účinky ozařování. Tento problém zatím není vyřešen a pokud se touto předností léčby nebude nikdo odborně zajímat, tak bude protonová léčba v naší zemi stále v pozadí té klasické. Bude se tak jednat jen boj o peníze, nikoliv o boj o zdraví a nejlepší a nejšetrnější cestu, jak toho dosáhnout.

Ve světě se každý rok otevírá několik nových protonových center a to je nejvěrohodnější důkaz důkaz toho, že tato metoda léčení má velký přínos a budoucnost.

Protonové centrum Praha je odrazem toho, že i naše malá země nezaostává za světovými velmocemi a svým občanům zajišťuje dostupnost té nejmodernější léčby karcinomů.

Již více než dvě desetiletí protonová terapie zachraňuje životy lidí s mnoha různými typy rakoviny, které vrací zpět do jejich života. Proto také v ČR vzniklo protonové centrum, které má mnohem efektivněji a kvalitněji pomáhat onkologicky nemocným pacientům.

Vzhledem k tomu, že účinnost protonové léčby se stává čím dál tím prokazatelnější, je více než zřejmé, že i náš zdravotní sytém bude muset držet krok s poptávkou po této terapii.

Nyní je ten pravý čas přijetí protonové terapie v České republice jako účinného nástroje v boji proti rakovině.

Protonové centrum Česká republika:

Protonové centrum Prahawww.ptc.cz

Proton Therapy Center Czech s.r.o.
Budínova 2437/1a
Praha 8, 180 00

Tel: +420 222 999 000