Protonová léčba rakoviny

Jen málo věcí v životě jsou tolik zničující, jako se dozvědět od lékaře skutečnost, že naše dítě má rakovinu. V tuto chvíli bychom udělali všechno na světě, abychom mu mohli dopřát tu nejlepší dostupnou léčbu.

V tomto případě je zcela určitě nejvhodnější volba léčby protonová terapie, která není invazivní, je bezbolestná a má o mnoho méně vedlejších účinků, než klasické ozařování.

Tato protonová terapie poskytuje pediatrickým pacientům tu nejlepší alternativu, jelikož proton je velmi přesný a nepoškozuje okolní zdravé tkáně, což je u dětí obzvláště důležitý aspekt.

Dětský organismus je na ozařování velmi citlivý a klasické fotonové záření má velký vliv na jejich růst a vývoj – pokud jsou ozařováním poškozovány zdravé části těla v okolí nádoru. Konvenčním zářením totiž dochází k tomu, že paprsky, které mají ničit rakovinné buňky, ničí často nenávratně i zdravou okolní tkáň kolem rakovinného ložiska. Tím vznikají další, často velmi závažné zdravotní komplikace.

Proto se také téměř vždy u konvenční léčby indikuje nižší dávka záření, aby nedocházelo k velkému poškození zdravé okolní tkáně. Léčba tak ale nemusí být tolik efektivní, jak bychom si přáli.

Protonovou terapií však můžeme dosáhnout mnohem lepších výsledků, protože protony prochází zdravou tkání jen s malou razancí (poškozují ji minimálně), ale svou sílu použijí až v místě nádoru a na rozdíl od fotonového záření končí svou “ničící úlohu” v nádoru a dále nepokračují. Pro tuto vlastnost je možné použít vyšší potřebné dávky záření – zejména na agresivní nádory, kde čas hraje velkou roli.

Několik studií předních světových univerzitních pracovišť již prokázalo, že u protonové terapie je nižší výskyt sekundárních malignit (druhotných zhoubných onemocnění), než u léčby fotonovou terapií.

Nejčastější rakovinou u dětí jsou mozkové nádory. Protonová terapie se tedy u dětí úspěšně používá pro nádory v oblasti hlavy a podél páteře.

Výsledky nedávné studie prezentované na American Society of Clinical Oncology prokázaly, že protonová terapie méně škodí dětskému mozku, zatímco fotonová radioterapie byla spojena s významným poklesem IQ u dětí takto ošetřených. Tento fakt právě souvisí s tím, že je konvenční radioterapií nenávratně poškozeno velké procento zdravé tkáně.

Nejen onkologicky nemocné děti, ale dospělí pacienti mohou využít přednosti protonové léčby, která nabízí se vypořádat s jakýmkoli onkologickým problémem v každém věku, při zachování vyšší kvality života.

Velmi dobré výsledky protonové léčby se osvědčily u zhoubných nádorů oka, nádory prostaty, nádory mozku, nádory v oblasti páteře, nádory hlavy, nádory krku a nádory plic.

Obecně vzato však lze protonem léčit většina nádorů, pro které je indikována léčba ozařováním.

Protonové centrum tak nabízí léčbu nádorů v oblasti pánve, lymfomů, sarkomů měkkých tkání, časných stádií neodstranitelných nádorů páteře, karcinom jícnu, karcinom jater a slinivky.

Jednotlivé druhy onkologických onemocnění vhodných k léčbě protonovou terapií: Lymfomy – lymfomy v oblasti hrudníku, lymfomy v oblasti břišní a pánevní, lymfomy nacházející se v oblasti krku a hlavy (vedlejší dutiny nosní, Waldeyerův mízní okruh). Léčba protonem je účinnější a bezpečnější než léčba fotony.

Prostata – naprosto ukázkové výsledky studií protonové terapie na tento druh rakoviny byly potvrzeny na konferenci ve Washingtonu – 97% mužů se vyléčilo bez návratu rakoviny! Navíc ještě protonová léčba výrazně redukuje výskyt druhotných zhoubných onemocnění a nežádoucích vedlejších účinků jako je impotence a inkontinence.

Játra, slinivka, jícen – zde protonová léčba dává novou šanci léčby zejména v případě rakoviny slinivky, kde nejsou metastázy, ale nádor je neoperovatelný z důvodu prorůstání do přiléhajících břišních tepen. U nádorů ostatních orgánů je opět výhodou, že se může aplikovat do nádoru maximální dávka záření, bez velké zátěže přiléhajících zdravých tkání.

Plíce – patří mezi nejčastější nádor u mužské populace. Běžným ozařováním je však pacient vystaven vysokému riziku okamžitých i pozdějších následků této léčby. Mezi ně patří zejména dechové a polykací potíže, kašel, únava, ztráta chuti k jídlu a také vyvinutí ischemické choroby srdeční / infarkt myokardu/ .

Protonovou léčbou jsou rizika těchto vedlejších účinků značně minimalizována a opět je možné použít vyšší dávky záření směrované pouze do nádoru, tím se nevystavují životně důležité okolní orgány riziku poškození..

Nádory hlavy a krku – tyto nádory se velmi dobře léči konvenčním ozařováním, ale bohužel až u 50% pacientů se může nádor objevit znovu. Ozařováním fotony může také dojít ke ztrátě zraku, poškození sluchu a slinných žláz.

Rizika jsou opravdu velká a proto je i zde lepší volbou protonová terapie, která tyto nežádoucí účinky léčby výrazně omezuje.

Nádory mozku – jsou vždy obtížné, protože jsou umístěny v blízkosti vysoce citlivých míst. Pomocí protonové léčby však lze dosáhnout vysokého léčebného účinku, bez velké zátěže okolní zdravé tkáně – tím lze dosáhnout co největší míry zachování intelektuálních a endokrinních funkcí, včetně zachování kvality zraku a sluchu.