Alternativa protonové léčby

Nejlepší léčebné výsledky protonová terapie zaznamenává při ozařování nádorů, které jsou v blízkosti životně důležitých struktur a konvenčním ozařováním by došlo k jejich fatálnímu poškození.

Protonový paprsek je cílený, nejvíce své energie uvolní v místě nádoru a za nádorem zanechává zdravou tkáň, která není nikterak ozářena. U ozařování fotony (běžně dostupná léčba) je vždy ozářeno i okolí nádoru a v tomto místě je poškozena zdravá tkáň (orgány) – protonový paprsek ale končí tam, kde je hranice nádoru. Proto lze indikovat i maximální dávky záření, aby léčba byla co nejúčinnější.

Během léčby pacienti nic necítí a protože zdravé tkáně jsou zasaženy ozařováním jen minimálně, tak se nemusí po ozařování vyrovnávat a dále léčit s vedlejšími účinky jako u konvenční radioterapie.

Pacienti mají značně zvýšenou kvalitu jejich života během léčby a po jejím ukončení se vrací velmi rychle do běžného života. Není výjjímkou, že se pacienti chodí léčit doslova o “polední pauze” a jejich okolí nemá ani tušení o jejich závažném onemocnění.

Na otázku proč je protonová terapie výhodnější než konvenční fotonové záření se dá velmi jednoduše a stručně odpovědět.

Výhody jsou nesporné a spočívají v tom, že protonová léčba dosahuje mnohem lepších výsledků a je mnohem bezpečnější než konvenční radioterapie.

K dalším přednostem této terapie patří také mnohem menší riziko sekundárních nádorů, které vznikají při klasickém ozařování. Toto riziko je sníženo o 40 %.

V dětské onkologii považuje mnoho lékařů – onkologických odborníků, protonovou léčbu jako nezbytnost. Dětský organismus je velmi citlivý na ozařovaní, které ho značně poškozuje. Několik světových studií již prokázalo, že protonová léčba např. mozkových nádorů má mnohem menší vedlejší účinky, než léčba konvenční radioterapií, při které je v mnohem vyšší míře zasažena okolní zdravá tkáň nádoru. Pokud je poškození většího rozsahu, tak často dochází k tomu, že tento onkologický pacient má trvale narušená životně důležitá centra a je doživotně odkázán na pomoc druhých osob. Protonová léčba toto riziko minimalizuje.

Běžná radioterapie nemůže v některých případech pacientovi nabídnout optimální dávku záření, která by byla potřebná ke zničení jeho karcinomu, protože hrozí nežádoucí poškození orgánů okolo nádoru a tím další zdravotní komplikace. V tomto případě je nejvhodnější alternativou protonová léčba, která zajistí pacientovi vyšší dávku záření, bez toho, aby byl vystaven velkému riziku poškození okolních tkání a další zdlouhavé léčbě.

Protonovou léčbou je možné ošetřit většinu nádorových onemocnění, pro které je indikováno ozařování.

Velké úspěchy se potvrdily nejen při léčbě pediatrických pacientů, ale také např. při léčbě rakoviny prostaty.

Čísla, která poukazují na to, že 97 % pacientů léčených protonem se uzdravilo bez návratu rakoviny, jsou více než povzbuzující. Mimo to se podařilo přesnou protonovou terapií naprosto minimalizovat nepříjemné vedlejší účinky běžné radioterapie, jaký mi jsou např. inkontinence a impotence, které vznikají tím, že jsou poškozeny okolní tkáně.

Protonová léčba se stává i u nás standardem, který by měl být dostupný každému onkologicky nemocnému občanovi ČR.

Už dnes víme, že protony chrání zdraví pacientů!